ยินดีต้อนรับสู่ บริษัทจอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
02-736-9663, 02-736-8974, 02-731-5359
info@georgston99.com

บริการของเรา

          
บริการกำจัดปลวก                                      บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นๆ                           บริการกำจัดผึ้ง ต่อ และแตน

          
บริการกำจัดหนู                                        บริการกำจัดยุง                                         บริการกำจัดแมลงสาบ

     
บริการกำจัดมด                                        บริการวางท่อป้องกันปลวก
หลักการทำบริการ
วัตถุประสงค์ของงานบริการของเรา เรามีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในที่อยู่อาศัยและอาคารต่างๆ ดังนั้นเราจึงได้จัดให้บริการขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าภายในบริเวณอาคาร ตลอดจนอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ปราศจากปลวก มด แมลงสาบ หนู และแมลงต่างๆ ที่อาจจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความเสียหายของทรัพย์สิน โรคภัยต่างๆ ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เจ้าของและผู้อยู่อาศัย รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง การให้บริการของทางบริษัท บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่และทำการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับของปัญหา ตำแหน่งของปัญหาจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา และจุดที่พบปัญหาการระบาดของปลวก แมลงศัตรู และสัตว์รบกวนต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานต่อไป
เงื่อนไขสัญญาจ้างบริการ
1. สัญญาจ้างบริการจัดการและควบคุมปลวก แมลง และสัตว์รบกวนอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับสัญญาของท่าน) ที่ท่านทำกับ บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ได้รวม ค่าแรง ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ ค่าวัสดุ และค่าเคมี ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว
2. ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เช่น ปลวก แมลง และสัตว์รบกวนอื่นๆ อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา ดังนั้นตลอดระยะสัญญาของท่าน หากพบว่าในบริเวณพื้นที่บริการพบปัญหาปลวกขึ้นใหม่ ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดการและควบคุม ปัญหา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
3. ทางบริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 14/2547
4. บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายใดๆที่มีต่อทรัพย์สินและบุคคล อันเกิดมาจากการรุกรานหรือการทำลายของปลวก
บุคลากร
1. เจ้าหน้าที่ที่เข้าดำเนินงานผ่านการการอบรมทุกคน
2. มีนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำสิ่งแวดล้อมคอยให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับแมลง รบกวน และการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่
3. มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข
เครื่องมือและสารเคมี
ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ใช้สารเคมีโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ซึ่งมีความปลอดภัยต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ :
4590 อาคาร จี.ที. ทาวเวอร์ ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สำรวจปัญหาฟรี โทร

02-736-9663, 02-736-8974, 02-731-5359
COPYRIGHT © 2017 GEORGSTON. ALL RIGHTS RESERVED.