WELCOME TO GEORGSTON SERVICES GROUP CO.,LTD.
02-736-9663, 02-736-8974, 02-731-5359
info@georgston99.com

Company Profile

บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนและเปิดให้บริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวนตั้งแต่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราพร้อมกับภารกิจสำคัญๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหลากหลายองค์กร อทิเช่น ภาครัฐ เอกชน บริษัทชั้นนำ ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนที่พักอาศัย ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เรายึดมั่นในการบริการ การทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยนักวิชาการ บริการสำรวจสถานที่และให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ

เราขอย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในพื้นที่ของลูกค้า หลักการพื้นฐานด้านการกควบคุมสัตว์และแมลงรบกวนรบกวน ไปจนถึงการใช้สารเคมีที่ประสิทธิผล เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยยึดมั่นการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยตั้งแต่พนักงานบริการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ทุกคนต่างแสดงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อการบริการ แก้ไข ป้องกันอย่างครบรูปแบบ โดยการบูรณาการ เน้นหลักความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ในนามของ บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ผมขอต้อนรับและขอบคุณสำหรับทุกความไว้วางใจในบริการของเรา เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการระดับชั้นนำของประเทศ

นายอนันต์ พรรณมณีลักษณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

ประวัติบริษัท
• จดทะเบียนและเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539
• เป็นสมาชิกของสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย
• มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
• เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านป้องกัน ควบคุม กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน ชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน บริษัทและ ห้างร้านชั้นนำในประเทศมากมายใช้บริการ
• โดยทางบริษัทฯจะยึดแนวทางการทำบริการแบบ IPM (IntegratedPestManagement) เป็นหลักซึ่งหลักการดังกล่าว จะเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้สารเคมีแบบที่ปลอดภัย ต่อผู้อยู่อาศัยในจำนวนที่พอเหมาะเท่าที่จำเป็น ร่วมกับการจัดการพื้นที่ให้ลดความเสี่ยงในการเป็นที่อาศัย หรือหลบซ่อนของแมลง ซึ่งวิธีดังกล่าวใช้ได้ผลดีในแง่ของการป้องกันปัญหาที่สาเหตุ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งมั่นให้บริการ มุ่งเน้นความปลอดภัย มุ่งหมายก้าวไกล ไปอย่างมั่นคง
WE CARE FOR YOU FOREVER
พันธกิจ (MISSION)
ร่วมกันแก้ไข ป้องกันอย่างครบรูปแบบ โดยการบูรณาการ เน้นหลักความปลอดภัย
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

Address :
4590 G.T. Tower Building, Soi Ladprao 101, Klongchan, Bangkapi Bangkok 10240

สำรวจปัญหาฟรี โทร

02-736-9663, 02-736-8974, 02-731-5359
COPYRIGHT © 2017 GEORGSTON. ALL RIGHTS RESERVED.