WELCOME TO GEORGSTON SERVICES GROUP CO.,LTD.
02-736-9663, 02-736-8974, 02-731-5359
info@georgston99.com

Faqs

คำถาม บริษัท จอร์สตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ใช้มาตราการใดเพื่อควบคุมและกำจัดแมลงหรือสัตว์รบกวน
ตอบ เพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะให้ได้มาตราฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแมลงและสัตว์รบกวนและวิธีการบริการที่ถูกต้อง โดยปฏิบัติงานตามระบบ Integrated Pest Management : IPM เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและมีมาตรฐาน

ถาม การกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนแบบบูรณาการคืออะไร
ตอบ Integrated Pest Management System- IPM คือ การวางแผนควบคุม ป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงรบกวนแบบบูรณาการ โดยผสมผสานเทคนิคการจัดการหลายวิธีเข้าด้วยกันอย่างมีหลักการ และมีพื้นฐานอยู่บนความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลงและสัตว์รบกวน เพื่อลดจำนวนประชากรแมลงและสัตว์รบกวนลง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้สารเคมี เพื่อให้ลูกค้าปลอดภัยต่อสุขภาพและได้รับการบริการที่ดีที่สุด

คำถาม รู้ได้อย่างไรว่ากำลังมีปลวก ?
คำตอบ การพบเห็นตัวปลวกนั้นเป็นไปได้ยาก แต่ก็มีข้อสังเกตบางประการ แต่อย่างไรก็ตามสามารถหลบซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียน บ่อยครั้งกว่าเจ้าของบ้านจะรู้ตัว โครงสร้างบ้านก็ถูกปลวกรบกวนไปแล้ว และนี่คือสัญญาณเตือนว่าปลวกกำลังบุกบ้าน วิธีการสังเกตว่าปลวกมีดังนี้
1.ทางเดินปลวก ลักษณะจะคล้ายถ้ำดินเล็กๆ เป็นแนวยาวเหนือพื้นดินขึ้นมาตามผนังบ้าน
2.อุโมงค์ใต้ดิน ปลวกบางชนิดก็ไม่ได้ทำท่อทางเดิน แต่พวกมันจะมีอุโมงค์ใต้ดินไว้สำหรับลำเลียงอาหาร ซึ่งอาจจะอยู่ลึกจากดินลงไปมากกว่า 20 ซม. โดยมีรัศมีประมาณ 50 ซม.
3.ต้นไม้รอบบ้านมีโพรง ส่วนใหญ่จะเป็นปลวกชนิดที่อยู่ใต้ดิน มันจะสร้างอาณาจักรอยู่ใต้ต้นไม้ บริเวณรากต้นไม้
4.ดินเป็นกอง เมื่อปลวกกินเนื้อไม้ในบ้านแล้วมันจะผลิตโคลนชนิดหนึ่งขึ้นมาบนพื้นผิว ดังนั้นนี่จึงเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะสังเกตว่าปลวกกำลังบุกบ้าน
5.เสียงปลวกแทะไม้
6.กองขี้ปลวกรอบๆ บ้าน อีกสิ่งหนึ่งที่ส่งสัญญาณว่าปลวกบุกคือขี้ปลวกที่อยู่รอบๆ บ้าน มันจะมีลักษณะเป็นเม็ดดินเล็กๆ
7.ปีกของพวกมัน ถ้าคุณพบปีกแมลงจำนวนมากหลุดร่วง โดยเฉพาะตามกองไม้
8.พื้นกลวง เนื่องจากปลวกจะแทะกินเนื้อไม้ด้านใน
9.รังที่ต้นไม้ ปลวกบางชนิดสร้างรังในโพรงบริเวณรากไม้หรือลำต้น

ถาม มาตรารฐานความปลอดภัยของเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้เป็นอย่างไร
ตอบ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสารเคมีโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ซึ่งมีความปลอดภัยต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม

Address :
4590 G.T. Tower Building, Soi Ladprao 101, Klongchan, Bangkapi Bangkok 10240

สำรวจปัญหาฟรี โทร

02-736-9663, 02-736-8974, 02-731-5359
COPYRIGHT © 2017 GEORGSTON. ALL RIGHTS RESERVED.