WELCOME TO GEORGSTON SERVICES GROUP CO.,LTD.
02-736-9663, 02-736-8974, 02-731-5359
info@georgston99.com

georgston99 > KNOWLEDGE > Termites


Termites (ปลวก)
เป็นแมลงชนิดหนึ่งในอันดับ Isoptera Order มีชีวิตอยู่รวมกันเป็นหมู่ นับเป็นศัตรูสำคัญต่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำความเสียหายโดยการทำลาย อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง เครื่องเรือน กระดาษ และวัสดุสิ่งของที่ทำ จากฝ้าย เป็นต้น ในโลกปัจจุบันนี้มีการพบปลวกมากกว่า สองพันชนิด ในประเทศแถบ ร้อนจะมีปลวกชุกชุมที่สุด ปลวกแต่ละชนิดมีความเป็นอยู่และความต้องการ อาหารแตกต่างกันไป จึงใช้ความแตกต่างนี้แบ่งประเภทและที่อยู่อาศัยรวมถึงวิธีการป้องกันและกำจัด

ชนิดและประเภทของปลวก แบ่งได้ 2 พวกใหญ่ ๆ คือ
– ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน
– ปลวกที่ไม่อาศัยอยู่ในดิน
ความต้องการของปลวก
– เพราะปลวกต้องหาอาหารจึงเกิดการทำลายและต้องการความชื้นของดิน จึงเกิดวิธีกำจัดโดยใช้สารเคมี
อาหาร
– อาหารของปลวกส่วนมากคือ เนื้อไม้ หรือสารที่มีเซลลูโลส เศษไม้ จะถูกย่อยโดยเชื้อ โปรโตซัว ซึ่งมีอยู่ในตัวของมัน
ชีวิตและความเป็นอยู่ของปลวก
– ปลวกเป็นแมลงที่อยู่เป็นสังคม ประกอบด้วยวรรณะต่าง ๆ รวม 3 วรรณะ


1. ปลวกสืบพันธุ์
คือ ปลวกตัวผู้และตัวเมีย มีปีกและเพศดังแมลงอื่น ๆ ทั่วไป ตามปกติในรังหรืออาณาจักรจะพบปลวกคู่นี้ทำหน้าที่ผสมพันธุ์และสืบพันธุ์ ตัวผู้เรียกว่าราชาปลวก และตัวเมียเรียกว่า ราชินีปลวก ออกไข่เกิดเป็นปลวกชนิดต่าง ๆ ในรัง นอกจากนี้ปลวกสืบพันธุ์ยังมีหน้าที่ กระจายพันธุ์และสร้างอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นอีกด้วย ปลวกชนิดนี้มีปีกทั้งตัวผู้และตัวเมียเรียกว่าแมลงเม่า เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีก และเลือกสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรัง และเกิดเป็นอาณาจักรใหม่ต่อไป
2. ปลวกงาน
เป็นปลวกตัวเล็กไม่มีปีก ไม่มีเพศ และไม่มีตา อาศัยอยู่ในดินหรือเนื้อไม้ที่มันกัด และทำลาย มีหน้าที่ก่อสร้าง หาอาหารมาเลี้ยงปลวกวรรณะอื่น ๆ ปลวกชนิดนี้จะทำงานทุกอย่างภายในรัง
3. ปลวกทหาร
เป็นปลวกตัวเล็กแต่มีหัวโต และขากรรไกรขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการต่อสู้ ไม่มีปีก ไม่มีตา และไม่มีเพศ ปลวกชนิดนี้มีหน้าที่ปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรับ ศัตรูสำคัญของมันคือ มด


การเกิดและการขยายอาณาจักร
การเกิดอาณาจักร แมลงเม่ามักจะออกมาให้เราได้พบเห็นในบางโอกาสของปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาและตัวเมียจับคู่ผสมพันธุ์ ชนิดของปลวกไม้แห้งก็จะหารอยแตกแยกของเนื้อไม้ เพื่อสร้างรังใหม่ ชนิดปลวกใต้ดินก็จะหาแหล่งดินในบริเวณใกล้ ๆ แหล่งอาหาร เช่น บริเวณเศษไม้หรือรากไม้ในดินเพื่อสร้างรังใหม่

การขยายอาณาจักร เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสมแมลงเม่าจะบินออกจากรัง ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมและเผ่าพันธุ์ จะทำให้แมลงเม่าออกจากรังต่างวาระกัน ในภูมิอากาศที่ร้อน แมลงเม่าจะออกจากรังช่วงเวลาหลังฤดูฝน แมลงเม่าเหล่านี้จะบินเข้าอาคารเพื่อรับความอบอุ่นจากแสงไฟ หรือแสงอาทิตย์ และทำความรำคาญให้กับเรา

แมลงเม่าแต่ละคู่เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะเลือกสถานที่ สร้างรังใหม่ และภายใน 2 – 3 วัน จะเริ่มวางไข่ครั้งแรก ๆ จะมีไข่ไม่กี่ฟอง แต่ต่อไปจะเพิ่มจำนวนไข่มากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดอายุการเจริญเติบโตของมัน ไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนภายใน 30 – 50 วัน และตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนมากจะเป็นปลวกที่อยู่ในวรรณะ ปลวกทหาร และ ปลวกงาน แมลงเม่าคู่แรกที่สร้างรังจะเจริญเติบโตเป็นราชาปลวกและราชินีปลวก มีอายุยืนยาว และมีจำนวนไข่มากกว่า 3,000 ฟอง ต่อวัน จำนวนประชากรของปลวกในอาณาจักรมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ และแหล่งอาหาร

ความชื้น ปลวกและแมลงที่ต้องอาศัยความชื้น เพื่อให้เกิดน้ำในลำตัวตลอดเวลา ปลวกไม้แห้งจะปิดทางเข้าออกของรังอย่างมิดชิดในขณะที่อากาศภายนอกมีความชื้นต่ำ ปลวกใต้ดินจะปรับอากาศในรังหรือทางเดินให้เหมาสมโดยทำรังในดินที่มีความชื้นและมักจะเดินกลับเข้ารังวันละหลาย ๆ เที่ยว ในพื้นที่ชื้นและนี่คือวิธีที่ปลวกนำความชื้นเข้าสู่รังได้

วิธีการควบคุมและกำจัดปลวก โดยบริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02-736-9663, 02-736-8974, 02731-5359
• สำรวจบริเวณที่ได้รับความเสียหาย และที่สงสัยว่ากำลังจะเกิดความเสียหาย หรือจุดอื่นๆ ที่ล่อแหลมต่อการระบาดและมีโอกาสจะถูกทำลายได้ง่าย ทั้งภายใน และภายนอกตัวอาคาร ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน
• ฉีดพ่นสารเคมีภายใน และรอบนอก ตามรอยแตกร้าว รอบฐานอาคาร
• เจาะพื้นชั้นล่างอัดสารเคมีลงดิน บริเวณแนวคาน,บริเวณโคนเสา,รอบฐานอาคาร หรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดล่อแหลมต่อการบุกรุกเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน
• ตรวจเช็คใส่สารเคมีในส่วนที่คาดว่าจะเกิดปัญหาปลวก หรือส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตัวอาคาร กับจุดปัจจุบันที่ได้เกิดปัญหาขึ้นแล้ว ( ปลวกจะไม่ตายทันทีแต่จะตายภายใน 7-15 วัน ซึ่งโดยธรรมชาติของปลวกเวลาเดินจะต้องการสัมผัสกับตัวอื่น ดังนั้นปลวกที่ได้รับสารเคมี ติดตัวไป จะไปแพร่ขยายไปยังตัวอื่นๆ ต่อๆ ไปทำให้เกิดการตายต่อเนื่องและตายหมดทั้งรัง
• ทำการติดตั้งสถานีวางเหยื่อ (Termite Bait Station) ตามจุดที่มีการระบาด ตามความจำเป็นเพื่อให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น เช่น สนาม รอบฐานอาคารในส่วนที่เป็นพื้นดิน รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังตรวจสอบผลของการทำบริการด้วย
• ติดตามผลการปฏิบัติงาน และควบคุมอย่างต่อเนื่อง
• การขอความร่วมมือ ในการป้องกันและกำจัดปลวกเบื้องต้น เช่น การจัดวางของเครื่องใช้ต่างๆที่ทำด้วยไม้ ตู้เสื้อผ้าไม่ควรวางให้ชิดผนัง หรือกำแพง เพราะการตรวจเช็คจะกระทำได้ยาก

Address :
4590 G.T. Tower Building, Soi Ladprao 101, Klongchan, Bangkapi Bangkok 10240

สำรวจปัญหาฟรี โทร

02-736-9663, 02-736-8974, 02-731-5359
COPYRIGHT © 2017 GEORGSTON. ALL RIGHTS RESERVED.